slika3 slo

Vrednote

Strokovnost – visoko izobraženi in izkušeni strokovnjaki, ki jih odlikuje sposobnost timskega dela, so naš največji kapital. Ne zadovoljijo se s priznanjem, da so dobri, temveč nenehno stremijo k odličnosti. Naši sodelavci so ugledni in spoštovani posamezniki slovenske družbe, ki mnogokrat predstavljajo referenčno točko v svoji stroki.

Zaupanje - verjamemo, da je zaupanje temeljno načelo sodobne ekonomije. Le na ta način, z upoštevanjem poslovnega spoštovanja in varovanja zaupnosti podatkov, lahko gradimo dolgoročne, partnerske odnose, ki prinašajo koristi za vse deležnike v poslu.

Zanesljivost – svoje delo opravljamo predano, zavzeto in optimalno organizirano. Odgovorno skrbimo za nemoten delovni proces v naši ekipi, zagotavljamo preglednost poslovanja in spoštujemo z naročnikom usklajene dogovore.

Učinkovitost – svoje delo vedno organiziramo na način, ki naročnikom zagotavlja najvišjo kakovost naših storitev, ob upoštevanju dogovorjenega časovnega roka in porabe stroškov.

Etičnost – v naše delo smo vgradili najvišja merila etike in morale, ki predstavljajo naše standarde poštenja, pravičnosti, spoštovanja in dobrega v poslovanju, določajo naša ravnanja ter s tem oblikujejo naš ugled v širši družbi.

Integriteta - principi našega delovanja so celovitost, skladnost, pristnost, poštenost in verodostojnost. Naše delo temelji na odgovornem odnosu vseh članov ekipe, ki si prizadevamo preprečevati in odpravljati vsakršna tveganja za ravnanja, ki so v nasprotju s pravnimi in moralnimi načeli ter v škodo posameznikom, organizacijam in družbi.